Chính sách khuyến mại lắp mạng FPT và Truyền hình FPT tại 44 toà nhà dự án Hà Nội