098.6666.348

Truyền hình FPT - FPT Telecom
Truyền hình FPT - FPT Telecom

Truyền hình FPT bổ sung 13 kênh truyền hình địa phương

FPT Telecom thông báo cập nhật thêm 13 kênh truyền hình địa phương trên dịch vụ chất lượng truyền hình FPT

Từ ngày 26/01/2015, Truyền hình FPT bổ sung 13 kênh truyền hình địa phương: Bình Thuận, Nam Định, Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Trị, Thái Bình, Sơn La, Hà Tĩnh, Điện Biễn, VTV Phú Yên, Đăk Lăk, Hà Nam, Hà Giang  trên hệ thống HD Box và SD Box.

Danh sách 13 kênh truyền hình FPT cập nhật

Truyền hình FPT cập nhật thêm 13 kênh truyền hình địa phương
Truyền hình FPT cập nhật thêm 13 kênh truyền hình địa phương

Danh sách kênh truyền hình thuộc các gói dịch vụ VOD HD – Premium HD & các gói phụ trội nổi bật ( VTC HD – VTVCab HD – K+ )

Danh sách kênh cập nhật gói dịch vụ VOD HD trên truyền hình FPT.

  • HD Box(ADSL-ADSL2+ & VDSL-FTTH)
STT VỊ TRÍ KÊNH TÊN KÊNH NHÓM KÊNH
1 1 OneTV HD VOD HD
2 2 VTV1
3 3 VTV2
4 4 VTV3
5 5 VTV6
6 6 VTV9
7 7 HTV2
8 8 HTV7
9 9 HTV9
10 10 HTVC Thể Thao
11 11 Vĩnh Long 1
12 12 HaNoiTV 1
13 13 Star Movies
14 14 HBO
15 15 Cinemax
16 16 AXN
17 17 Travel & Living
18 18 National Geographic
19 19 Discovery
20 20 Animal Planet
21 21 Cartoon Network
22 22 Disney Channel
23 23 Disney Junior
24 24 Star World
25 25 Fashion TV
26 26 MTV
27 27 Channel V
28 28 Bloomberg
29 29 CNN
30 126 AFC
31 127 Diva
32 128 Da Vinci
33 30 Fox Sports 2
34 31 Fox Sports
35 32 Quốc Phòng VN
36 33 An Ninh TV
37 34 K+1 K+ SD
38 35 K+ Nhịp sống
39 36 K+ Phái mạnh
40 37 K+ Phong cách
41 38 Giải trí TV VTVCab SD
42 39 Phim Việt
43 40 Thể thao TV
44 41 M4me
45 42 E Channel
46 43 VTVcab 6
47 44 D Dramas
48 45 Bibi
49 46 Info TV
50 47 O2TV
51 48 TV Shopping
52 49 Style TV
53 50 VTVcab 14
54 51 Invest TV
55 52 Bóng đá TV
56 53 VTVcab 17
57 54 VTC1 VOD HD
58 55 VTC2
59 56 VTC3
60 57 VTC4
61 58 VTC5
62 59 VTC6
63 60 VTC7
64 61 VTC8
65 62 VTC9
66 63 VTC10
67 64 VTC11
68 65 VTC12
69 66 iTV
70 67 VTC14
71 68 VTC16
72 69 VNews
73 70 VTV4
74 71 VTV5
75 72 HTV1
76 73 HTV3
77 74 HTV4
78 75 HTVC Shopping
79 76 HTVC Du Lịch
80 77 HTVC Phụ Nữ
81 78 HTVC Gia Đình
82 79 HTVC Thuần Việt
83 80 HTVC Movie
84 81 FBNC
85 82 Đồng Nai 1
86 83 Đồng Nai 2
87 84 BTV1
88 85 BTV2
89 86 BTV3
90 87 BTV4
91 88 BTV5
92 89 Vĩnh Long 2
93 90 HaNoiTV 2
94 91 Đà Nẵng 1
95 92 Đà Nẵng 2
96 93 VietNamNet
97 94 VOVTV
98 95 HiTV
99 96 YOUTV
100 97 HCATV5
101 98 ANTG
102 99 MOV
103 100 Arirang
104 101 Channel News Asia
105 102 TV5MONDE
106 103 DW (Asien)
107 104 DW
108 105 Hải Dương
109 129 NHK World
110 106 Hải Phòng
111 107 BTV (Bình Định)
112 108 An Giang
113 109 Tiền Giang
114 110 Cần Thơ
115 111 CVTV1
116 112 Kiên Giang
117 113 Thái Nguyên
118 114 Ninh Thuận
119 115 Lâm Đồng
120 116 Gia Lai
121 117 Hậu Giang
122 118 Trà Vinh
123 119 Tuyên Quang
124 120 Bà Rịa-Vũng Tàu
125 121 Quảng Ninh 1
126 122 Quảng Ninh 3
127 123 Thanh Hóa
128 124 Nghệ An
129 125 Ninh Bình
130 130 VTV Đà Nẵng
131 131 Khánh Hòa
132 132 Hòa Bình
133 133 NCM
134 134 SAM
135 135 Vietteen
136 136 Phim Hay
137 137 Miền Tây
138 138 Tây Ninh
139 139 Bắc Giang
140 140 Đồng Tháp
141 141 Long An
142 142 Huế
143 143 Lạng Sơn
144 144 Sóc Trăng
145 145 Bến Tre
146 146 Bình Thuận
147 147 Nam Định
148 148 Lào Cai
149 149 Hưng Yên
150 150 Quảng Trị
151 151 Thái Bình
152 152 Sơn La
153 153 Hà Tĩnh
154 154 Điện Biên
155 155 VTV Phú Yên
156 156 Đăk Lăk
157 157 Hà Nam
158 158 Hà Giang

Danh sách kênh cập nhật gói Premium HD trên truyền hình FPT

  • HD Box(VDSL-FTTH)

 

STT VỊ TRÍ KÊNH TÊN KÊNH NHÓM KÊNH
1 1 OneTV HD Premium HD
2 137 VTV1 HD
3 3 VTV2
4 4 VTV3
5 5 VTV3 HD
6 138 VTV6 HD
7 7 VTV9
8 8 HTV2 HD
9 9 HTV7 HD
10 10 HTV9 HD
11 11 Channel V HD
12 12 HTVC Thể Thao
13 13 Vĩnh Long 1
14 14 HaNoiTV 1
15 15 Star Movies HD
16 16 HBO HD
17 17 Cinemax
18 18 AXN HD
19 19 Travel & Living
20 20 National Geographic HD
21 21 Discovery
22 22 Discovery World HD
23 23 Animal Planet
24 24 Cartoon Network HD
25 25 Disney Channel
26 26 Disney Junior
27 27 Star World HD
28 28 Fashion HD
29 29 MTV
30 30 Channel V
31 31 Bloomberg
32 32 CNN
33 139 AFC
34 140 Diva
35 141 Da Vinci
36 142 Outdoor Channel HD
37 33 Fox Sports 2
38 34 Fox Sports
39 35 Fox Sports HD
40 36 K+1 HD K+ HD
41 37 K+ Nhịp sống HD
42 38 K+ Phái mạnh HD
43 39 K+ Phong cách
44 40 Giải trí TV VTVCab HD
45 41 Phim Việt
46 42 Thể thao TV
47 43 M4me
48 44 E Channel
49 45 VTVcab 6
50 46 D Dramas
51 47 Bibi
52 48 Info TV
53 49 O2TV
54 50 TV Shopping
55 51 Style TV
56 52 VTVcab 14
57 53 Invest TV
58 54 Bóng đá TV
59 55 VTVcab 17
60 56 Thể thao TV HD
61 57 Bóng đá TV HD
62 73 VTC HD1 VTC HD
63 74 VTC HD2
64 75 VTC HD3
65 76 VTC3 HD
66 77 iTV HD
67 58 VTC1 Premium HD
68 59 VTC2
69 60 VTC3
70 61 VTC4
71 62 VTC5
72 63 VTC6
73 64 VTC7
74 65 VTC8
75 66 VTC9
76 67 VTC10
77 68 VTC11
78 69 VTC12
79 70 iTV
80 71 VTC14
81 72 VTC16
82 78 Quốc Phòng VN HD
83 79 An Ninh TV
84 80 VNews
85 2 VTV1
86 81 VTV4
87 82 VTV5
88 6 VTV6
89 83 HTV1
90 84 HTV3
91 85 HTV4
92 86 HTVC Shopping
93 87 HTVC Du Lịch
94 88 HTVC Phụ Nữ
95 89 HTVC Gia Đình
96 90 HTVC Thuần Việt HD
97 91 HTVC Movie HD
98 92 FBNC HD
99 93 Đồng Nai 1
100 94 Đồng Nai 2
101 95 BTV1
102 96 BTV2
103 97 BTV3
104 98 BTV4
105 99 BTV5
106 100 Vĩnh Long 2
107 101 HaNoiTV 2
108 102 Đà Nẵng 1
109 103 Đà Nẵng 2
110 104 VietNamNet
111 105 VOVTV
112 106 HiTV
113 107 YOUTV
114 108 HCATV5
115 109 ANTG
116 110 MOV
117 111 Arirang
118 112 Channel News Asia
119 113 TV5MONDE
120 114 DW (Asien)
121 115 DW
122 116 Hải Dương
123 143 NHK World
124 117 Hải Phòng
125 118 BTV (Bình Định)
126 119 An Giang
127 120 Tiền Giang
128 121 Cần Thơ
129 122 CVTV1
130 123 Kiên Giang
131 124 Thái Nguyên
132 125 Ninh Thuận
133 126 Lâm Đồng
134 127 Gia Lai
135 128 Hậu Giang
136 129 Trà Vinh
137 130 Tuyên Quang
138 131 Bà Rịa-Vũng Tàu
139 132 Quảng Ninh 1
140 133 Quảng Ninh 3
141 134 Thanh Hóa
142 135 Nghệ An
143 136 Ninh Bình
144 144 VTV Đà Nẵng
145 145 Khánh Hòa
146 146 Hòa Bình
147 147 NCM
148 148 SAM
149 149 Vietteen
150 150 Phim Hay
151 151 Miền Tây
152 152 Tây Ninh
153 153 Bắc Giang
154 154 Đồng Tháp
155 155 Long An
156 156 Huế
157 157 Lạng Sơn
158 158 Sóc Trăng
159 159 Bến Tre
160 160 Bình Thuận
161 161 Nam Định
162 162 Lào Cai
163 163 Hưng Yên
164 164 Quảng Trị
165 165 Thái Bình
166 166 Sơn La
167 167 Hà Tĩnh
168 168 Điện Biên
169 169 VTV Phú Yên
170 170 Đăk Lăk
171 171 Hà Nam
172 172 Hà Giang

 

Danh sách kênh truyền hình FPT chạy trên hệ thống SD BOX

  • SD BOX
STT TÊN KÊNH
1 VTV1
2 VTV2
3 VTV3
4 VTV4
5 VTV6
6 HTV1
7 HTV2
8 HTV3
9 HTV4
10 HTV7
11 HTV9
12 HTVC Thuần Việt
13 HTVC Shopping
14 HTVC Movie
15 VietNamNet
16 HaNoiTV 1
17 HTVC Thể Thao
18 HTVC Du Lịch
19 VTC1
20 VTC2
21 VTC3
22 VTC7
23 VTC8
24 VTC9
25 VTC10
26 O2TV
27 TV5MONDE
28 FBNC
29 BTV1
30 BTV2
31 BTV3
32 BTV4
33 BTV5
34 VTV9
35 OneTV
36 Vĩnh Long 1
37 HTVC Phụ Nữ
38 HTVC Gia Đình
39 Đồng Nai 1
40 Đồng Nai 2
41 Style TV
42 VCTV3
43 VCTV7
44 Hải Phòng
45 Cần Thơ
46 Arirang
47 DW (Asien)
48 DW
49 Hải Dương
50 HaNoiTV 2
51 K+1
52 K+ Nhịp sống
53 K+ Phái mạnh
54 k+ Phong cách
55 VNews
56 Vĩnh Long 2
57 CVTV1
58 An Giang
59 VOVTV
60 HBO
61 Cinemax
62 CNN
63 Fox Sports 2
64 Fox Sports
65 Disney Channel
66 Discovery
67 Travel & Living
68 Cartoon Network
69 Animal Planet
70 Disney Junior
71 Fashion TV
72 Tiền Giang
73 AXN
74 Bloomberg
75 HiTV
76 HCATV5
77 ANTV
78 YOUTV
79 Đà Nẵng 1
80 Đà Nằng 2
81 An Ninh TV
82 News Asia
83 VTV5
84 VTC14
85 VTC16
86 BTV (Bình Định)
87 Quốc Phòng VN
88 Kiên Giang
89 Thái Nguyên
90 Ninh Thuận
91 Lâm Đồng
92 Gia Lai
93 Hậu Giang
94 Trà Vinh
95 Tuyên Quang
96 Bà Rịa-Vũng Tàu
97 Quảng Ninh 1
98 Quảng Ninh 3
99 Thanh Hóa
100 Nghệ An
101 MTV
102 MOV
103 Ninh Bình
104 National Geographic
105 Channel V
106 Star Movies
107 Star World
108 AFC
109 Diva
110 Da Vinci
111 NHK World
112 VTV Đà Nẵng
113 Khánh Hòa
114 Hòa Bình
115 NCM
116 SAM
117 Vietteen
118 Phim Hay
119 Miền Tây
120 Tây Ninh
121 Bắc Giang
122 Đồng Tháp
123 Long An
124 Huế
125 Lạng Sơn
126 Sóc Trăng
127 Bến Tre
128 Bình Thuận
129 Nam Định
130 Lào Cai
131 Hưng Yên
132 Quảng Trị
133 Thái Bình
134 Sơn La
135 Hà Tĩnh
136 Điện Biên
137 VTV Phú Yên
138 Đăk Lăk
139 Hà Nam
140 Hà Giang

 Xem thông tin chi tiết khuyến mại lắp đặt truyền hình FPT

Truyền hình FPT
Truyền hình FPT
Truyền hình FPT bổ sung 13 kênh truyền hình địa phương
5 (100%) 6 votes

BẠN MUỐN GỬI BÌNH LUẬN ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 + 8 =