098.6666.348

Truyền hình FPT tại Hà Nội

Khuyến mãi lắp đặt truyền hình FPT Hà Nội tặng đầu HD BOX + Tặng Modem Wifi FTTH 4 port 2 râu, khách hàng đăng ký mới truyền hình FPT thanh toán trả trước được tặng từ 1-3 tháng cước sử dụng miễn phí.