Hỗ Trợ Khách Hàng

FPT Telecom hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chuyển đổi địa điểm – Chuyển đổi gói dịch vụ – Mua thiết bị – Đổi thiết bị – Bảo hành – Hỗ trợ kỹ thuật Online/Offline – Quản lý đại lý Internet – Quy định sử dụng Internet của FPT Telecom .

098.6666.348