Đăng ký online FPT

Một số dấu hiệu nhận biết tình trạng hoạt động của thiết bị

Tắt nguồn các thiết bị modem, router, converter khoảng 5-10 giây rồi bật lại.

Sau khi bật khoảng 30 giây – 1 phút đèn tín hiệu trên thiết bị sẽ ổn định và cho thông tin chính xác.

Tên tài liệu Video Tài liệu Ngày đăng
Hướng dẫn kiểm tra kết nối modem CIG G-93RG 29-01-2023
icon icon-webmaster